Zapisy na zajęcia praktyczne w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG "LUBIN"

Uwaga!
realizując praktyczną naukę zawodu w KGHM Polska Miedź S.A w Oddziale ZG "Lubin" należy stawić się w pierwszym dniu o godzinie 5.50 rano na szybie "Lubin Główny" w budynku D, pokój nr 3 (budynek przy parkingu i barze Smakosz, z zegarem elektronicznym na ścianie):

Po zakończeniu zajęć słuchacz uzyskuje od opiekuna praktyki (w miejscu odbywania ZP) ocenę. Zaświadczenie z oceną należy dostarczyć do szkoły w terminie do 14 dni od zakończenia zajęć w Zakładach Górniczych.

od 16.11.2020 - max 5 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 07.12.2020 - max 5 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 18.01.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 15.02.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 15.03.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 26.04.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 17.05.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 21.06.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 19.07.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 16.08.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 20.09.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 18.10.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 15.11.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 20.12.2021 - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068


Zapisy na zajęcia praktyczne w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG "RUDNA"

Uwaga!
realizując praktyczną naukę zawodu w KGHM Polska Miedź S.A w Oddziale ZG "Rudna" należy stawić się w pierwszym dniu o godzinie 7:00 rano na szybie "Rudna Zachodnia" w celu odbycia szkolenia bhp:

Po zakończeniu zajęć słuchacz uzyskuje od opiekuna praktyki (w miejscu odbywania ZP) ocenę. Zaświadczenie z oceną należy dostarczyć do szkoły w terminie do 14 dni od zakończenia zajęć w Zakładach Górniczych.

od 08.09.2020 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 06.10.2020 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 03.11.2020 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 08.12.2020 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 05.01.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 02.02.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 09.03.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 06.04.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 04.05.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 08.06.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 06.07.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068
od 03.08.2021 - max. 15 osób - ZAPISY TELEFONICZNIE
ZAPISY TELEFONICZNIE: 665 444 472 lub 887 380 068