Organ Prowadzący

Organ Prowadzący

Spółka Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie powstała w 1993 roku w wyniku przekształceń własnościowych w KGHM Polska Miedź S.A. przejmując bogate tradycje szkoleniowe przemysłu miedziowego.

Dzisiaj Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr kieruje swoją ofertę zgodnie z przyjętą misją do Polskiej Miedzi, a także innych firm i instytucji oraz mieszkańców regionu.

Podstawową działalnością MCKK są szkolenia prowadzone w ramach placówki kształcenia ustawicznego podlegającej nadzorowi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dbamy o aktualne programy oraz właściwą bazę dydaktyczną do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego. Ponadto programy szkoleń branżowych są opiniowane lub zatwierdzane przez stosowne instytucje i dostosowywane do bieżących potrzeb Pracodawców.

Zapraszamy również do korzystania z usług poligraficznych MCKK obejmujących prace przygotowawcze, profesjonalną drukarnię i introligatornię.

Prowadzimy badania psychologiczne dla kierowców, operatorów i ratowników górniczych.

Spółka nasza jest również założycielem jedynej w Lubinie Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego prowadzącej studia licencjackie i inżynierskie. Szkoła powstała w 2002 roku i aktualnie kształci na czterech kierunkach niemal 1500 studentów, a grono kilkuset absolwentów stanowi jej chlubną wizytówkę.

Uzyskaliśmy liczne certyfikaty i zatwierdzenia stanowiące zewnętrzne potwierdzenia poziomu świadczonych usług.
Wśród naszych klientów są największe firmy regionu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Deklarujemy staranność i profesjonalizm przy realizacji każdego zlecenia.

Zapraszamy na stronę Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.