Kadra

Kadra

Grono pedagogiczne naszej Szkoły tworzy wykwalifikowana kadra, która zawsze służy pomocą uczniom i ich rodzicom (opiekunom). Zarówno przedmioty kształcenia ogólnego, jak i zawodowe prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym. Część przedmiotów zawodowych, w tym zawodowych praktycznych, prowadzą osoby mające bardzo duże doświadczenie branżowe obok przygotowania pedagogicznego. Taki dobór kadry przyczynia się do bardzo dobrego przygotowania absolwentów naszej Szkoły do płynnego wejścia na rynek pracy.

mgr inż. Lucyna Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK

mgr Marek Temecki – Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego


Kadra Zespołu Szkół MCKK