Egzaminy - Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Egzaminy Zawodowe Dla Technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Zawód Technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
  • GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.