Egzaminy – Technik Elektryk

Egzaminy Zawodowe Dla Technik Elektryka

Zawód Technika elektryka uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

EE.05 Technik elektryk EE.26 Technik elektryk