Egzaminy - Kierowca Mechanik

Egzaminy Zawodowe Dla Kierowcy Mechanika

Zawód Kierowcy mechanika uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z następującej kwalifikacji zawodowej:

  • AU.04  Eksploatacja środków transportu drogowego.

AU.04 Kierowca mechanik