Egzaminy - Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Egzaminy Zawodowe Dla Górnika

Zawód Górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej:

  • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny