Egzaminy - Elektryk

Egzaminy Zawodowe Dla Elektryka

Zawód Elektryka uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej:

  • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

EE.05 Elektryk