Zajęcia Sportowe

Zajęcia Sportowe

Dzięki naszym staraniom, jako jedna z niewielu szkół w naszym mieście mamy dostęp do boisk, kręgielni i lodowiska należących do Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie.

Nasi uczniowie chętnie korzystają z przywileju, jakim jest korzystanie z zaplecza RCS.