Wyrobisko Szkoleniowe

Wyrobisko Szkoleniowe

Specjalnie dla potrzeb kształcenia praktycznego w zawodach górniczych przygotowaliśmy nowoczesny model wyrobiska górniczego posiadający stanowiska do nauki czynności górniczych. Wyrobisko jest przygotowane w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i przystosowane jest do przeprowadzania egzaminów zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzystanie z symulacji wyrobiska jest niezastąpione podczas nauki przygotowywania przodka, stawiania obudowy, budowy tam, przebudowy lutniociągu oraz rurociągu czy załadunku materiałów wybuchowych. Wyrobisko jest dokładnym odwzorowaniem wyrobisk, które znajdują się pod ziemią.