Sale Dydaktyczne

Sale Dydaktyczne

Zespół Szkół MCKK ma do dyspozycji sale dydaktyczne, które znajdują się w budynku Szkoły przy ulicy Osiedlowej 7b (12 sal), sale zlokalizowane na Poligonie Szkoleniowym MCKK oraz, w miarę potrzeb, sale dydaktyczne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 84 (siedziba Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr) oraz przy ul. Odrodzenia 21,23. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt: rzutniki, projektory, tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe takie jak mapy, tablice dydaktyczne, eksponaty.