ZAJĘCIA NA ODLEGŁOŚĆ

ZAJĘCIA NA ODLEGŁOŚĆ

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25 marca do 10 kwietnia obowiązują nowe przepisy odnośnie kształcenia na odległość.

Szkoły nadal pozostają zamknięte, ale zmieniają się zasady organizacji nauki zdalnej oraz oceniania uczniów. Prosimy wszystkich Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z oficjalnymi informacjami na stronie ministerstwa, a także kontrolowanie działalności Szkoły za pośrednictwem naszej strony, mediów społecznościowych oraz e-dziennika, aby maksymalnie usprawnić tę formę kształcenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne