Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

Złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr projekt otrzymał dofinansowanie ponad 380 tyś. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla programu: “Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”. Dzięki dofinansowaniu uczniowie Zespołu Szkół otrzymają stypendia, wezmą udział w dodatkowych zajęciach, skorzystają ze wsparcia oraz doradztwa pedagogicznego i psychologicznego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: