Zapraszamy na płatne staże i praktyki dla uczniów ZS MCKK,

informujemy, że w ramach projektów realizowanych dla Zespołu szkół MCKK pn. „Szkoła zawodowców MCKK” oraz „Szkoła zawodowców MCKK-edycja 2”, uruchomiona została rekrutacja na wakacyjne płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

W rekrutacji na staże mogą wziąć uczniowie klas 1, 2, 3 Technikum MCKK, a na praktyki uczniowie  1 i 2 klasy Branżowej Szkoły I stopnia MCKK. Rekrutacja trwa do 29 kwietnia 2021 r.  O szczegółach – terminie i miejscu realizacji stażu/praktyki decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zatwierdzonej listy zakwalifikowanych zgłoszeń.

Wnioski można przesłać na adres Szkoły (ul. Osiedlowa 7b, 59-300 Lubin), mailem (zsz@mckk.com.pl) lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szkoły. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski podpisane we wszystkich wymaganych miejscach.

Staże i praktyki są realizowane w wymiarze 150 godzin dla każdego uczestnika (nie więcej niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie) u pracodawców na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego  i legnickiego. Staże i praktyki są realizowane w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczeń za zrealizowanie stażu/praktyki otrzymuje stypendium w wysokości 2 000,00 zł / 2070,00 zł (w zależności od projektu) za 150 godzin zrealizowanego stażu, proporcjonalnie do przepracowanych godzin. Szczegółowe informacje i warunki ujęte zostały w regulaminach dostępnych w siedzibie Zespołu Szkół MCKK oraz zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły.

Zapraszamy!