Uwaga! Konkurs fotograficzny

Uwaga! Konkurs fotograficzny

Wyższy Urząd Górniczy organizuje Otwarty Konkurs Fotograficzny
pod nazwa “Górniczy pejzaż, górniczy portret”. Jego celem jest:

  • promocja i krzewienie kultury, pracy oraz tradycji górniczej;
  • promocja uzdolnionych fotografów profesjonalistów i amatorów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką górniczą;
  • promocja fotografii dokumentującej polski przemysł wydobywczy i jego różne oblicza;
  • promocja bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w górnictwie

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do Konkursu powinni przesłać do 30 kwietnia 2019 r. wypełnione i podpisane zgłoszenie konkursowego (do pobrania na stronie WUG lub w Sekretariacie Szkoły) oraz fotografii w formie cyfrowej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2019 r., a nagrody są naprawdę atrakcyjne:

I miejsce – Nagroda Główna w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł brutto
II miejsce – nagroda w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 1 500,00 zł brutto
III miejsce – nagroda w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 1 000,00 zł brutto

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej:

http://www.wug.gov.pl/ogloszenia/konferencje_organizowane_przez_wug/Otwarty-konkurs-fotograficzny-Gorniczy-pejzaz-gorniczy-portret/idn:3203