Uczymy się od praktyków!

Uczymy się od praktyków!

20.05.2022 roku uczniowie klasy II Tp uczestniczyli w spotkaniu z Panią Patrycją Jugo – Sekretarzem Miasta i Gminy Chocianów.

Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie przekonali się, że proces nauczania to nie tylko zajęcia klasowe zapewniające naukę niezbędnych treści, ale także metody zapewniające uczenie się przez działanie.

Pani Patrycja Jugo zapoznała uczniów z zasadami funkcjonowania Samorządu terytorialnego, który jest organizacją społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej  (województwo samorządowe) i jednocześnie formą organizacji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z ich potrzeb, pod określonym przepisami prawa nadzorem administracyjnym.

Uczniowie poznali także historię samorządu terytorialnego  w naszym kraju, zadania gminy, wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz wykształcenie i predyspozycje niezbędne do sprawowania funkcji sekretarza miasta i gminy.

Celem spotkania było przygotowanie uczniów do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Bardzo dziękujemy Pani Patrycji Jugo (mamie naszego ucznia Konrada) za wspieranie nas w stosowaniu aktywizujących metod nauczania.

 

„ Czy każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna,

że wiele nie wie i ciągle powinien się uczyć?” (Cyceron).