Technik Górnik - klasa patronacka KGHM

Technik Górnik – klasa patronacka KGHM

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (technik górnik) planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa rud oraz górnictwa solnego. Nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji zawodowej. Dlatego jako zawód dwu kwalifikacyjny wymaga zdania egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny, a następnie z kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.

W procesie kształcenia uwzględniono także zajęcia z zakresu Obsługi maszyn i urządzeń górniczych, których ukończenie daje absolwentowi Technikum MCKK w Lubinie podstawę do uzyskania uprawnień Operatora samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Klasy kształcące w zawodzie technik górnik od roku 2018/2019 objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A.
Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę: w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach rud i soli, biurach projektów lub instytucjach naukowo-badawczych.