Technik Elektryk - klasa patronacka KGHM

Technik Elektryk – KLASA PATRONACKA KGHM oraz TAURON DySTRYBUCJA

 

Technik elektryk montuje sieci elektryczne oraz urządzenia elektryczne i kontroluje ich pracę. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska.

Elektryk monter – konserwator sieci elektrycznej zajmuje się kładzeniem i podłączaniem kabli oraz urządzeń elektrycznych (np. urządzeń oświetlenia elektrycznego, urządzeń elektrotermicznych, elektrycznych urządzeń napędowych, instalacji elektryczno-energetycznej do 1 kV itp.), a także późniejszym nadzorem i ewentualnymi naprawami.

Kolejne stanowisko to technik elektryk nadzorujący i konserwujący instalacje elektryczne stanowisk pracy. Osoba wykonująca te zadania jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego i czuwa nad pracą specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Praca na tym stanowisku wymaga odbycia specjalistycznego przeszkolenia w obsłudze i naprawach danego urządzenia, prowadzonego zwykle przez samego producenta urządzenia.

Technik elektryk-elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych zajmuje się nadzorem pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz kontrolą (m.in. pomiarową) przekaźników zabezpieczających te urządzenia. Osoba zatrudniona na stanowisku elektromontera pogotowia elektroenergetycznego interweniuje w trakcie awarii elektrycznych i ma za zadanie naprawę zgłoszonych usterek.

Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną (budynki mieszkalne, usługowe, obiekty przemysłowe, teren otwarty).

W procesie kształcenia uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, absolwent Technikum MCKK w Lubinie, uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).

Klasy kształcące w zawodzie technik elektryk od roku 2019/2020 objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A. oraz TAURON DYSTRYBUCJA.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie w pierwszej kolejności kwalifikacji w zawodzie elektryka. Dlatego, jako zawód dwu-kwalifikacyjny wymaga zadnia egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a następnie z kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.