Przeróbkarz

Operator Maszyn i Urządzeń Przeróbczych

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych (przeróbkarz), to zawód, który polega na pozyskaniu z wydobytej rudy m.in. miedzi, cynku, ołowiu, żelaza. W procesie produkcyjnym operatorzy-przeróbkarze obsługują i naprawiają urządzenia sortujące, przesiewcze, osadzarki, odwadniarki, wyciągi odstawy kamienia, sprężarki, dmuchawy powietrza, urządzenia flotacyjne, odmulniki, przenośniki, kruszarki oraz urządzenia do pobierania prób.

Obsługujący maszyny i urządzenia operator ma za zadanie uruchamianie i ich zatrzymywanie zgodnie ze wskazaniami aparatury kontrolno-pomiarowej. W swojej pracy operator posługuje się różnego rodzaju przyrządami kontrolno-pomiarowymi, takimi jak termometry i manometry. Sprawdza stan techniczny urządzeń i raportuje przełożonym.

W przeróbce rud miedzi można wyróżnić następujące stanowiska pracy:

  • Flotator minerałów.
  • Młynowy minerałów.
  • Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud.
  • Odczynnikowy minerałów.
  • Sterowniczy urządzeń przeróbczych.
  • Suszarniowy minerałów.
  • Operator urządzeń kruszących i sortowniczych.
  • Separatorowy – maszynista urządzeń odwadniania koncentratu.

Praca operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin odbywa się przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych, wśród pracujących maszyn i urządzeń. Może pracować w brygadzie lub indywidualnie.

Do podjęcia pracy operatora niezbędne jest wykształcenie zawodowe na poziomie szkoły branżowej. Operator może awansować na stanowisko brygadzisty lub kierownika zmiany, przy czym kierownikiem zmiany może zostać pracownik z kilkuletnim stażem i średnim wykształceniem  w tej specjalności.

Klasa powstała we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud i jest objęta patronatem “Kompetentni w branży”.

ZWR zatrudnia dobrze wyszkolonych operatorów maszyn i urządzeń przeróbczych, co zapewnia naszym absolwentom dobrą pracę w stabilnej firmie.