Kierowca Mechanik

Kierowca Mechanik

Zawód kierowca mechanik jest propozycją dla osób, które interesują się mechaniką, chcą zdobyć prawo jazdy kat. B i kwalifikację wstępną do zawodowego prawa jazdy. W trakcie trzyletniej edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie przygotowywani są do wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, prowadzenia pojazdów samochodowych, a także do wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego oraz oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

W ramach nauki wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Absolwent Szkoły w zawodzie kierowca mechanik (uzyskiwany na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły oraz zdanego egzaminu z wymaganej kwalifikacji zawodowej) może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, warsztatach mechanicznych, warsztatach naprawy sprzętu technicznego, czy też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.