Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa

ElektrykGórnikPrzeróbkarzBaza

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia dla młodzieży (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

W trakcie trzech lat nauki w naszej Szkole, proponujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi z przedmiotów ogólnych uzyskując podstawową wiedzę o świecie oraz z przedmiotów zawodowych.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych), wynikających z wymagań kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniono zajęcia dające absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

  • w zawodzie górnik kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza,
  • w zawodzie elektryk kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) – po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne SEP.

Dodatkowo klasy kształcące w zawodzie górnik oraz elektryk objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A. oraz TAURON DYSTRYBUCJA.

Część praktycznej nauki zawodu w klasach wyższych zaplanowana została do realizacji bezpośrednio u pracodawców.

Uczniowie Szkoły zdają w trzeciej klasie egzamin z tzw. kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu nauki i pomyślnym zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł zawodowy.