Spotkanie z doradcami zawodowymi

Spotkanie z doradcami zawodowymi

Wczoraj na poligonie szkoleniowym MCKK odbyło się spotkanie warsztatowe

pn. „Rozpoznawanie potencjału, zdolności i zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień technicznych”.
Warsztaty miały za zadanie wesprzeć Doradców Zawodowych w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w perspektywie zbliżającego się czasu podejmowania przez uczniów decyzji odnośnie dalszej edukacji – w tym wyboru przyszłego zawodu. W warsztatach wzięło udział 20 doradców zawodowych ze szkół z naszego regionu.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 oficjalnym powitaniem uczestników przez panią Monikę Gazdę – Wiceprezes Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr. Następnie głos zabrała pani Anetta Borkowska – Główny Specjalista ds. Szkolnictwa Branżowego – pracująca na co dzień w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice Sieroszowice”. Pani Borkowska przekazała przede wszystkim istotne informacje dotyczące kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania KGHM na wyspecjalizowaną kadrę.
Następnie uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po poligonie szkoleniowym, gdzie zapoznali się z zapleczem szkolenia praktycznego zarówno uczniów Zespołu Szkół MCKK, jak i dorosłych kursantów korzystających ze szkoleń w MCKK.
Po zapoznaniu się z bazą szkolenia praktycznego doradcy zawodowi wzięli udział w ciekawych warsztatach poprowadzonych przez pana Zbigniewa Tracza.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok w podobnym (a może i większym?) gronie wraz z nowym tematem warsztatów.

Po więcej zdjęć zapraszamy na profil facebook Zespołu Szkół
https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-MCKK-2023528587907000/