Rusza Program Stypendialny 10.02

Rusza Program Stypendialny 10.02

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”, nr projektu
RPDS.10.02.01-02-0015/18
utworzony został „Program Stypendialny 10.02 dla uczniów Zespołu Szkół MCKK”, którym planujemy objąć uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości zagrożonych wcześniejszym zakończeniem nauki. Regulamin Programu oraz wniosek, który należy złożyć do wychowawców klas znajdują się na stronie internetowej (link tutaj) oraz w Sekretariacie Szkoły.

Stypendia przyznawane będą uczniom przez powołaną przez Dyrektora Szkoły Komisję Stypendialną na początku każdego z semestrów.

W związku z opóźnieniem niezależnym od MCKK, związanym z terminem podpisania umowy w sprawie projektu „Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”, decyzje dotyczące przyznania stypendiów na okres wrzesień 2018 – styczeń 2019 zostaną podjęte przez Komisję w dniu 14 grudnia 2018 r.

Zatem, prosimy zainteresowanych uczniów, aby niezwłocznie zapoznali się z Regulaminem Programu Stypendialnego oraz treścią Wniosku o przyznanie stypendium, i do dnia 10 grudnia 2018 (poniedziałek), złożyły wymagane dokumenty u wychowawców klas.