Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września według poniższego Harmonogramu:

8:00 – PIERWSZE KLASY (I T, I BSA, I BSK)

10:00II Tg, II Tp, II BSK

12:00III TG, IV TG, II BSA, III BS

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, uroczystość rozpoczęcia roku jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla Uczniów. Z Rodzicami spotkamy się jeszcze we wrześniu podczas pierwszego Zebrania, którego termin zostanie podany w osobnej wiadomości.

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Uczniowie powinni przyjść kilka minut przed wyznaczoną godziną
  • Uczniowie nie wchodzą do budynku Szkoły, ale gromadzą się na ogrodzie (z tyłu Szkoły)
  • Istnieje obowiązek zasłania ust i nosa
  • Po części ogólnej uroczystości, Uczniowie udają się do klas wraz ze swoimi Wychowawcami
  • Obowiązuje strój galowy

Do zobaczenia!