Promujemy kształcenie zawodowe

Promujemy kształcenie zawodowe

Wczoraj, Pani Dyrektor Zespołu Szkół MCKK Lucyna Kubis wraz z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła w polkowickim gimnazjum spotkanie prezentujące naszą Szkołę. Spotkanie odbyło się w placówce, która łączy ze sobą gimnazjum oraz szkołę podstawową.

Uczniowie ostatnich klas dowiedzieli się nieco więcej o zawodach górnika, kierowcy mechanika oraz elektryka, obejrzeli film o Zespole Szkół, zobaczyli również prezentację na temat procesu edukacji. Panie reprezentujące z KGHM Polska Miedź S.A. opowiedziały nieco więcej o projekcie “Kompetentni w branży”, w którym Zespół Szkół MCKK bierze również udział.
Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 60 osób przebiegło w atmosferze skupienia, nie brakowało również pytań na temat praktyk, stypendiów oraz zajęć pozalekcyjnych.