Projekty UE


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

 

Złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr projekt otrzymał dofinansowanie ponad 380 tyś. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla programu: “Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”. Dzięki dofinansowaniu uczniowie Zespołu Szkół otrzymają stypendia, wezmą udział w dodatkowych zajęciach, skorzystają ze wsparcia oraz doradztwa pedagogicznego i psychologicznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu >>> link do filmu

Szkoła Zawodowców MCKK

Konkursowy projekt “Szkoła Zawodowców MCKK” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, uzyskał ponad 425 tys. zł dofinansowania.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół MCKK skorzystają z płatnych staży i praktyk, stypendiów. Nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, a sama szkoła z doposażenia pracowni hydrauliki mobilnej.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt Szkoła Zawodowców MCKK składa się z następujących zadań:

 1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży (do pobrania: regulamin praktyk i staży, zgłoszenie, program praktyki, dzienniczek, umowa).
 2. Wsparcie stypendialne dla uczniów – program zakończony.
 3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
 4. Zakup wyposażenia szkolnej pracowni hydrauliki mobilnej.

 

HARMONOGRAMY 2020/2021

HARMONOGRAMY 2019/2020

 

Szkoła Zawodowców MCKK edycja 2

Konkursowy projekt “Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
w wysokości 360 927,56 złotych.
W ramach projektu uczniowie skorzystają z płatnych staży i praktyk zawodowych, nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, natomiast szkoła zostanie wyposażona w nowe stanowiska praktycznej nauki zawodu.
Celem projektu 10.4.1 jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt “Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” składa się z następujących zadań:

 1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży.
  Zadanie realizowane w okresie: 10.2020-04.2022
  W procesie edukacyjnym brakuje praktyk w zakładach budowy i remontów maszyn górniczych oraz innych pomocniczych dla ciągu technologicznego, gdyż te wychodzą poza min. zakres podstawowy program dla górnictwa. Poszerzony zakres programu szkoły o zagadnienia maszynowe/mechaniczne i nowoczesną hydraulikę, czy elektrykę wzmocni kompetencje uczniów szkoły dla rynku pracy, gdyby nie chcieli wiązać swojej przyszłości zawodowej tylko z górnictwem podziemnym.
  Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży (do pobrania: regulamin praktyk i staży, zgłoszenie).
 2. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
  Wyjazd studyjny do zakładu pracy związanego z branżą górniczą (np.: huta, kopalnia spoza przemysłu miedziowego, zakład przetwórczy rud), gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu metodyki nauczania zawodu.
 3. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych.
  W ramach zadania planujemy zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do międzyszkolnych pracowni w zakresie:
  – wirtualnej rzeczywistości (VR) – stanowisko pracy osadzone w wirtualnej kopalni stwarza możliwość odzwierciedlenia potencjalnych sytuacji niebezpiecznych lub zagrożeń i wytrenowania bezpiecznych zachowań,
  – szkoleniowego wyrobiska górniczego – w stanowisko obsługi i naprawy przenośnika taśmowego,
  – szkolnej pracowni elektrotechniki w stanowiska do badania środków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie prawidłowej eksploatacji elektrycznych maszyn i urządzeń górniczych,
  – pracowni miernictwa górniczego.

HARMONOGRAMY 2021/2022:

HARMONOGRAMY 2020/2021