Projekty UE


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

Złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr projekt otrzymał dofinansowanie ponad 380 tyś. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla programu: “Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”. Dzięki dofinansowaniu uczniowie Zespołu Szkół otrzymają stypendia, wezmą udział w dodatkowych zajęciach, skorzystają ze wsparcia oraz doradztwa pedagogicznego i psychologicznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu >>> llink do filmu

 

Szkoła Zawodowców MCKK

 

 

Konkursowy projekt “Szkoła Zawodowców MCKK” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, uzyskał ponad 425 tys.zł dofinansowania.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół MCKK skorzystają z płatnych staży i praktyk, stypendiów. Nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, a sama szkoła z doposażenia pracowni hydrauliki mobilnej.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt Szkoła Zawodowców MCKK składa się z następujących zadań:

  1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży (do pobrania: regulamin praktyk i staży, zgłoszenie, program praktyki, dzienniczek, umowa).
  2. Wsparcie stypendialne dla uczniów (do pobrania regulamin stypendialny i wniosek stypendialny). Zapraszamy do składania wniosków.
  3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Zakup wyposażenia szkolnej pracowni hydrauliki mobilnej.

Wersje archiwalne dokumentów
regulamin stypendialny z dnia 18.11.2019

Regulamin stypendialny – wersja pierwsza

HARMONOGRAMY 2019/2020: