Program "Wsparcie dla Szkoły"

Program "Wsparcie dla Szkoły"

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła przystępuje do realizacji programu:

Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół MCKK,
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 10.2:
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.