Program Leader100 w naszej Szkole

Program Leader100 w naszej Szkole

 

 

 

Nasza Szkoła, dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź,  przystąpiła do Programu Leader 100 – programu rozwoju nawyków i kompetencji wśród dzieci i młodzieży, opartego na 25 kompetencjach i 100 nawykach.
Jesteśmy już po pierwszym etapie wdrożeniowym. Odbyły się prezentacje dla Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz szkolenie dla Wychowawców Klas. W klasie pierwszej Technikum odbyła się pierwsza lekcja pokazowa. Teraz kolejne klasy będę przystępowały do programu. Jesteśmy przekonani, że forma tych zajęć będzie ciekawym sposobem na rozwijanie tych kompetencji, których oczekuje od każdego z nas otoczenie: rodzina, szkoła, a w przyszłości pracodawca.

Głównym celem “Programu Leader100” jest wsparcie nauczycieli i rodziców w ich zadaniach edukacyjnych i wychowawczych. Młodzież uczestnicząc w Programie rozwija też kompetencje przywódcze. W każdym miesiącu pracujemy nad rozwijaniem innych nawyków w ramach przypisanej do danego miesiąca jednej z 24 kompetencji: doskonalenie osobiste, działania społeczne, hojność, ideały, inteligencja emocjonalna, komunikacja, kreatywność, męstwo, odpowiedzialność, odwaga, optymizm, otwartość na innych, otwarty umysł, praca zespołowa, profesjonalizm, porządek, postawa obywatelska, przyjaźń, rozwój duchowy, spójność wewnętrzna, szczerość, tworzenie opinii, umiarkowanie, zasady. Kompetencja „nauka” jest rozwijana w każdym miesiącu, wszak chodzi o Szkołę J