Plan lekcji - od 9 września

Plan lekcji - od 9 września

W załączeniu Plan lekcji obowiązujący od poniedziałku (9 września).
Prosimy o odnalezienie swojego oddziału i zapoznanie się.

W osobnym załączniku umieszczamy nazwy skrótów przedmiotów. Mogą być pomocne.