Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia w Zespole Szkół MCKK, podejmujemy współpracę z czołowymi firmami i instytucjami naszego regionu.

Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Data zawarcia porozumienia

25 czerwca 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez wspólną realizację działań w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Legnicy

Data zawarcia porozumienia

26 marca 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

KGHM ZANAM S.A.

Data zawarcia porozumienia

18 października 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca, pomiędzy KGHM S.A. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK, w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością KGHM Zanam, a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ W LUBINIE

Data zawarcia porozumienia

20 marca 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca w zakresie wzmocnienia efektywności i skuteczności działań świadczonych na rzecz pracodawców oraz uczniów MCKK, w tym Zespołu Szkół MCKK, a szczególnie działań na rzecz podnoszenia wśród uczniów Zespołu Szkół MCKK świadomości potrzeb i oczekiwań w zakresie kluczowych kompetencji wymaganych przez pracodawców.

DOLNOŚLĄSKI KLASTER EDUKACYJNY

Data zawarcia porozumienia

5 kwietnia 2022

Zakres porozumienia

Zbudowanie płaszczyzny współpracy pracodawców ze szkołami, wychodzące naprzeciw potrzebom przedsiębiorców działających na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LUBINIE

Data zawarcia porozumienia

13 marca 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie a Zespołem Szkół MCKK w zakresie wspierania wspólnych inicjatyw edukacyjnych i realizacji projektów mających na celu poprawę jakości nauczania.

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBINIE

Data zawarcia porozumienia

13 marca 2018 r.

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w zakresie wzmocnienia efektywności i skuteczności działań PUP świadczonych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i uczniów Zespołu Szkół MCKK na terenie powiatu lubińskiego a szczególnie działań na rzecz podnoszenia wśród uczniów Zespołu Szkół MCKK świadomości potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kluczowych kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH BUD Sp. z o.o.

Data zawarcia porozumienia

2 października 2018

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Górniczych i Budowlanych BUD Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością PUGiB BUD, a w szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

DESIM Sp. z o.o. Sp. k.

Data zawarcia porozumienia

5 października 2018

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy DESIM Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością DESIM, a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).

ZUW URBEX Sp. z o.o.

Data zawarcia porozumienia

10 października 2018

Zakres porozumienia

Współpraca pomiędzy ZUW Urbex Sp. z o.o. a Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr jako organem prowadzącym Zespół Szkół MCKK w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z działalnością ZUW Urbex Sp. z o.o., a szczególnie w zakresie organizacji praktycznych form nauczania (praktyk i staży uczniowskich).