Klasy Patronackie

Klasy Patronackie

Zespół Szkół MCKK wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Projekt “Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” oferuje uczniom z klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk, staży i stypendiów.

Efektem wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności dla KGHM Polska Miedź S.A.

Klasy patronackie to:

 • Program Stypendialny dla najlepszych uczniów.
 • Warsztaty z rozwijania umiejętności interpersonalnych.
 • Możliwość odbywania wizyt zawodoznawczych.
 • Dla stypendystów – udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Uczestnictwo w życiu KGHM Polska Miedź S.A. (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Wsparcie nauczycieli:

 • Wizyty zawodoznawcze w Oddziałach Patrona oraz innych instytucjach rekomendowanych przez Patrona.
 • Refundacja udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela.
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.
 • Współpraca z patronem w opracowaniu materiałów dydaktycznych.
 • Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 • Współuczestniczenie w życiu Patrona (np. zawody sportowe, konferencje naukowe, etc.).

Program stypendiów dla uczniów klas patronackich:

 • Stypendia w ramach Projektu zostały przyznane po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. Stypendia wypłacane są w cyklu semestralnym, tj. po zakończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego.
 • Wysokość Stypendium przypadająca na jednego Ucznia w jednym semestrze wynosi 500 zł.
 • Stypendium otrzymują Uczniowie, którzy spełniają wymagania dotyczące wyników w nauce określone regulaminem.

KGHM może na zakończenie roku szkolnego dodatkowo przyznać jedno jednorazowe Stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 1000 zł dedykowane imiennie dla jednego Ucznia.

źródło: na podstawie kghm.pl

TAURON DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ W LEGNICY

26 marca 2018 r. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr jako organ prowadzący Zespół Szkół MCKK podpisało porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką z Tauron Dystrybucja Oddział w Legnicy. Patronatem objęte są zawody: elektryk i technik elektryk.

Podpisane porozumienie ma na celu współpracę Tauron Dystrybucja z Zespołem Szkół MCKK na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

Klasy patronackie Tauron Dystrybucja to:

 • Bezpłatne praktyki zawodowe w Tauron.
 • Dodatkowe zajęcia – prowadzone przez pracowników Tauron – dla uczniów Zespołu Szkół, w ramach tzw. bloku energetycznego.
 • Panele dyskusyjne i prelekcje dla uczniów dotyczące funkcjonowania branży energetycznej i najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce.
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne.
 • Dostęp do sprzętu, podzespołów, norm i innych materiałów edukacyjnych.
 • Wizyty edukacyjne zawodoznawcze w obiektach Tauron.
 • Programy mentoringowe dla uczniów.

Wsparcie nauczycieli:

 • Panele dyskusyjne i prelekcje dla nauczycieli.
 • Dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, podzespołów i innych materiałów przydatnych w procesie edukacji uczniów.