Klasy patronackie KGHM Polska Miedź SA - aktualność

Klasy patronackie KGHM Polska Miedź SA - aktualność

Stypendia, dodatkowe zajęcia i wsparcie dla Zespołu Szkół MCKK – realizacja projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”

W dniu 21 lutego br. (czwartek) uczestniczyliśmy w spotkaniu dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w klasach objętych patronatem KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie miało na celu wypracowanie konkretnych działań w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Gospodarz, pani Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM PM SA przedstawiła stan prac i plany na najbliższą przyszłość.

W marcu br. zostaną wypłacone pierwsze stypendia dla najlepszych uczniów klas objętych patronatami. W  Zespole Szkół MCKK będzie to 21 osób!

Zaplanowano także lekcje prowadzone przez ekspertów z KGHM, spotkania z działem rekrutacji, włączenie uczniów w działania wolontariatu KGHM, współpracę z  nauczycielami oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Spotkanie odbyło się w Centrali KGHM w Lubinie. W spotkaniu uczestniczyły szkoły z Lubina, Głogowa, Bolesławca i Legnicy.