FAQ

FAQ – Często zadawane pytania

Jeżeli na naszej stronie internetowej nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami przez kandydatów do szkoły.

Być może wśród odpowiedzi znajdą się takie, które rozwieją Twoje wątpliwości.

Służymy też pomocą pod numerem telefonu 607 784 654.


W jakich zawodach można się uczyć w Zespole Szkół MCKK?

Wybierając Technikum MCKK można zdobyć zawody górnika eksploatacji podziemnej oraz technika górnictwa podziemnego. Dodatkowo w trakcie nauki realizowany jest kurs specjalistyczny “Operator wozów samojezdnych – ładowarek łyżkowych” oraz uczniowie są przygotowywani do matury.

Natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcą się w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej, a dodatkowo zdobywają uprawnienia spawania elektrycznego metodą MAG (wraz z tzw. książeczką spawacza).

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć klasy kształcące w zawodach technik geodeta i technik elektryk (technikum) oraz ślusarz, elektryk, kierowca mechanik i mechanik monter maszyn i urządzeń (szkoła branżowa I stopnia).

Co to znaczy że szkoła jest młodzieżowa?

Zajęcia w szkole odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjów. Zazwyczaj są to chłopcy w wieku 15 – 16 lat.

Ile kosztuje nauka w szkole?

Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła jest szkołą publiczną finansowaną z dotacji oświatowej MEN.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I Stopnia (wcześniej Zasadniczej Szkole Zawodowej)?

Zajęcia praktyczne realizowane są na Poligonie szkoleniowym MCKK, w Spawalni MCKK oraz w kopalni pod ziemią.

W pierwszej klasie Branżowej Szkoły I stopnia uczniowie rozpoczynają zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych w pracowni obróbki ręcznej. W drugiej klasie kontynuują zajęcia z obróbki i rozpoczynają zajęcia w szkoleniowym wyrobisku górniczym. W klasie trzeciej realizowane są zajęcia praktyczne w kopalni pod ziemią (dwa dni w tygodniu), zajęcia w wyrobisku szkoleniowym, nauka obsługi maszyn górniczych oraz kurs spawania elektrycznego metodą MAG.

Po kursie spawalniczym uczniowie przystąpią do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i otrzymają Książeczkę spawacza. W ten sposób uczniowie zdobywają dwa zawody w jednym cyklu kształcenia.

W Branżowej Szkole I Stopnia nie ma miesięcznej praktyki. Obowiązuje ona jedynie w Technikum.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne w Technikum?

Zajęcia praktyczne realizowane są na Poligonie szkoleniowym MCKK oraz w kopalni pod ziemią.

W pierwszej klasie Technikum uczniowie rozpoczynają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, w pracowni obróbki ręcznej. W drugiej klasie kontynuują zajęcia z obróbki oraz rozpoczynają zajęcia w szkoleniowym wyrobisku górniczym. W klasie trzeciej realizują zajęcia praktyczne w kopalni pod ziemią (1 dzień w tygodniu), zajęcia w wyrobisku szkoleniowym, kurs operatora ładowarki łyżkowej ( oraz odbywają miesięczną praktykę zawodową realizowaną również w warunkach dołowych.

Specjalistyczny kurs operatora ładowarki łyżkowej kontynuowany jest również w klasie czwartej. Po ukończeniu tego kursu i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymają dodatkowe kwalifikacje górnicze cenione przez przyszłego pracodawcę.

Czy szkoła zapewnia miejsce na praktyki zawodowe?

Tak, szkoła zapewnia miejsce zarówno na zajęcia praktyczne, jak i praktyki zawodowe, które realizowane są pod ziemią.

Czy szkoła ma internat?

Nie, szkoła nie prowadzi internatu, jednak w Lubinie znajduje się Bursa Salezjańska, w której można starać się o zakwaterowanie.

Czy szkoła zapewnia pracę po szkole?

Szkoła nie gwarantuje pracy dla absolwentów. Dbamy jednak o możliwie gruntowne i praktyczne wykształcenie zawodowe naszych uczniów zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Umożliwiamy bezpłatne zdobycie dodatkowych kwalifikacji: uprawnień spawalniczych w Zasadniczej Szkole Zawodowej MCKK oraz uprawnień operatorskich w Technikum MCKK, co znacznie zwiększa szanse na zdobycie dobrej pracy w naszym regionie. Poza tym, ze względu na markę MCKK absolwenci naszych kursów i szkoleń są chętnie zatrudniani przez pracodawców związanych z przemysłem miedziowym.

Czy uczeń ponosi koszty za uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oferowanych przez szkołę?

Nie, szkoła organizuje zajęcia i zapewnia przystąpienie do egzaminu. Uczeń nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów – zdobycie dodatkowych kwalifikacji w trakcie trwania nauki jest darmowe.

Dlaczego w szkole nie ma dzwonków?

Ponieważ uczymy naszych uczniów punktualności i organizacji czasu w trakcie przerw.

Jaki jest dojazd do szkoły z centrum miasta?

Do szkoły z centrum można dojechać bez problemu autobusami miejskimi. Korzystając z linii: 1, 4, 5 – wysiadamy na przystanku przy ul. Wierzbowej, natomiast korzystając z linii 7 lub 3 – wysiadamy na przystanku przy ul. Hutniczej (pod kładką). Z przystanków jest już do szkoły bardzo blisko 🙂

Jaka jest atmosfera w szkole?

W szkole panuje koleżeńska i rodzinna atmosfera, jednak jest to atmosfera nauki. Dbamy o poważne traktowanie obowiązków szkolnych przez wszystkich członków naszej społeczności – zarówno przez uczniów jak i pedagogów. Ze względu na wielkość (szkoła nie będzie liczyć więcej niż 200 uczniów) wszyscy się znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Nauczyciele są życzliwi, ale wymagający. Z przychylnością i zrozumieniem pomagają rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się uczniowie.

Szkoła jest niewielka, położona w cichej, spokojnej okolicy wśród domków jednorodzinnych, co podkreśla atmosferę, która panuje na szkolnych korytarzach.

Jaki język obcy nauczany jest w szkole?

Uczniowie obowiązkowo kontynuują naukę języka obcego ze szkoły podstawowej, tj. uczą się niemieckiego lub angielskiego.

Ponadto uczniowie Technikum MCKK dodatkowo, przez 2 semestry uczą się drugiego języka obcego.