Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Z przyjemnością informujemy, że 5 kwietnia 2022 roku Zespół Szkół MCKK przystąpił do Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W jego skład wchodzi: 78 szkół (podstawowych, licea, technika, szkoły branżowe, 5 uczelni wyższych), 34 firmy, 40 instytucji (fundacje, stowarzyszenia, powiaty, urzędy pracy). Pełni dumy – dziękujemy!