Statut i Regulamin

Statut i Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem oraz Regulaminem naszej szkoły.
Pierwszy z dokumentów jest zbiorem przepisów, które regulują strukturę, zadania oraz sposób działania placówki.
Regulamin określa jasno normy zachowania się, stosownego ubioru, odpowiedzialności oraz porządku na terenie szkoły, jak i poza nią.

StatutRegulamin