Wybierz Zawód

Wybierz Zawód

W naszej Szkole możesz uczyć się w klasach Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Technik górnictwaTechnik elektrykElektrykGórnikPrzeróbkarz