Terminarz Rekrutacji

Terminarz Rekrutacji

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM MCKK W LUBINIE ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA MCKK W LUBINIE

  • Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 16.05-20.06.2022 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  – 24.06-13.07.2022 r. do godz. 15.00
  • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły ponadpodstawowej – 21.07.2022 r.
  • Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badania lekarskie – 16.05-25.07.2022 r.
  • Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy – 22-29.07.2022 r. do godz. 15.00
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół – 01.08.2022 r. do godz. 14.00