Terminarz Rekrutacji

Terminarz Rekrutacji

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO TECHNIKUM MCKK W LUBINIE ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA MCKK W LUBINIE

  • Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych – 17.05-21.06.2021 r. do godz. 15.00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  – 25.06-14.07.2021 r. do godz. 15.00
  • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły ponadpodstawowej – 22.07.2021 r.
  • Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badania lekarskie – 17.05-26.07.2021 r.
  • Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy – 23-30.07.2021 r. do godz. 15.00
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół – 02.08.2021 r. do godz. 14.00