Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

Rekrutacja do Zespołu Szkół MCKK w Lubinie (Technikum MCKK w Lubinie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie) na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną: 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Przepisy regulujące zasady rekrutacji:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami).

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

http://Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf

Uczniowie ze szkół nie objętych systemem elektronicznego naboru, którzy chcą wskazać Technikum MCKK w Lubinie bądź Branżową Szkołę I Stopnia MCKK w Lubinie, jako “szkołę pierwszego wyboru”, powinni skontaktować się z sekretariatem Szkoły w celu rejestracji w systemie. Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres zsz@mckk.com.pl lub telefonicznie: 887 380 073 lub 607 784 654

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka, geografia, fizyka.