posts-3

Informujemy, że trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • Elektryk (kwalifikacja ELE.02 Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) w trybie zaocznym-weekendowym.
  • Górnik eksploatacji podziemnej (kwalifikacja GIW.04 Eksploatacja złóż podziemnych) w trybie zaocznym-weekendowym.
    Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2019

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w sekretariacie Szkoły kompletu dokumentów.

Sekretariat Szkół Dla Dorosłych przyjmuje dokumenty w budynku Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 84 w pokoju nr 3
ZAPRASZAMY!!!
Sekretariat Szkół dla Dorosłych,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, pokój nr 3
tel. 665 44 44 72