Jak w każdym kształceniu zawodowym tak i w kwalifikacji ELE.02 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, czyli w zawodzie elektryka dużą rolę kładzie się na kształcenie praktyczne. W trakcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w MCKK duża część zajęć realizowana jest w pracowni elektrycznej.

Zajęcia praktyczne z zakresu montażu instalacji elektrycznych obejmują dwa główne obszary:
Montaż elementów instalacji elektrycznych
Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych.

Zajęcia oprócz przygotowania zawodowego ukierunkowane są także na przygotowanie do zdania egzaminu praktycznego. Prowadzone są przez doświadczonych fachowców, dydaktyków z  wieloletnim doświadczeniem i egzaminatorów OKE.