Kształcenie mające na celu zdobycie zawodu elektryk mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie: gimnazjalne, zawodowe lub średnie. Realizowane jest w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego organizowanego przez placówkę kształcenia ustawicznego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Zawód elektryka uzyskuje się kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym ELE.02 obejmuje teoretyczne i praktyczne przedmioty dotyczące zagadnień budowy, użytkowania, konserwacji i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych.

Czas nauki w kwalifikacji ELE.02 wynosi ok. 1,5 roku. Zajęcia realizowane są w formie zajęć teoretycznych, praktycznych oraz e-learningu.

Po ukończeniu kursu słuchacz przystąpi na terenie MCKK do egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zdanie egzaminów pozwoli uzyskać tytuł zawodowy elektryk.