Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i uzyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne) i innych.

Narzędzia potrzebne elektrykowi do otworzenia własnej firmy są stosunkowo niedrogie. Ważniejszy w tym zawodzie jest kapitał doświadczenia, umiejętności oraz znajomości przepisów. Aby wykonywać instalacje elektryczne należy posiadać odpowiednie uprawnienia, tj. świadectwo kwalifikacji SEP w zakresie  Grupy 1 – eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych.