Nasze doświadczenie i solidność w zakresie kształcenia zawodowego pozwalają zaproponować osobom, które posiadają min. 24 m-ce stażu pracy lub kształcenia w danym zawodzie, kursy przygotowujące do eksternistycznych  egzaminów zawodowych potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Celem egzaminu jest zdobycie zawodu, bez konieczności kończenia szkoły w danym kierunku.

Program kursu nakierowany jest na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie podstawy programowej dla danego zawodu przed podejściem do egzaminu państwowego.

Kursy zwykle obejmują od 120 do 160 godzin dydaktycznych i trwają od 2 do 4 tygodni.
Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie wykładów interaktywnych (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pokazów oraz z elementami rozwiązywania problemów i dyskusji) oraz ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych. Przygotowujemy uczestników zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej egzaminu.
Zajęcia są realizowane w salach dydaktycznych MCKK w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 84 lub przy ul. Odrodzenia 21,23. Zajęcia praktyczne są przeprowadzone w laboratoriach lub Poligonie szkoleniowym MCKK – w zależności od wymagań danego zawodu.

Zapytaj nas o zawód, który Cię interesuje:

tel. 665 44 44 72
e-mail: szkoly@mckk.com.pl

posts-3