Aktualne oferty, zapraszamy!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
– rozpoczęcie wrzesień 2020:

* górnik- tryb weekendowy lub wieczorowy
* technik górnik- tryb weekendowy lub wieczorowy
* elektryk- tryb weekendowy lub wieczorowy


Eksternistycznie
– zbieramy dokumenty do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na sesję styczniową 2021 do dnia 20 września 2020 – osób z min. 24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym (górnik, elektryk i inne)

Więcej informacji: tel. 665 44 44 72 lub 887 380 068 ul. Skłodowskiej-Curie 84, pokój nr 3

Więcej informacji

W jaki sposób osoba dorosła może zdobyć zawód?

Więcej informacji

Zawód “na skróty”

2-3 tygodniowe kursy przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystko na temat procedury podejścia do egzaminu państwowego. Kto? Kiedy? Gdzie?

Warunki rekrutacji

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów w Sekretariacie Szkoły.

Więcej

Baza dydaktyczna MCKK

Sale wykładowe, maszyny górnicze, symulatory, poligon szkoleniowy

Działalność dydaktyczną prowadzimy w 4 budynkach, mieszczących łącznie ok. 40 sal wykładowych, pracowniach kształcenia zawodowego oraz na Poligonie szkoleniowym.

Więcej

Historia i misja MCKK

Pragniemy konsekwentnie tworzyć nowoczesną ofertę w zakresie edukacji, badań psychologicznych i poligrafii dla zaspokojenia potrzeb “Polskiej Miedzi” oraz firm i mieszkańców całego regionu.

Nasze certyfikaty

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr  posiada liczne potwierdzenia poziomu świadczonych usług. Legitymujemy się znakiem jakości ISO 9001:2008, odznaką Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości…

Regulamin porządkowy

dotyczący organizacji kursów, szkoleń, szkół i innych form szkoleniowych w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.