Zajęcia praktyczne w wyrobisku szkoleniowym na Poligonie MCKK realizowane są od II do V modułu kształcenia. Wymagana jest 100% obecność na każdych z zajęć. Zajęcia przygotowują do wykonywania czynność wchodzących w zakres zawodu górnika eksploatacji podziemnej oraz do praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.11.

Na zajęciach praktycznych na poligonie od Słuchaczy wymagane jest posiadanie odzieży roboczej tj.:

  • koszuli roboczej z długim rękawem,
  • swobodnych spodni ochronnych,
  • obuwia roboczego – buty przemysłowe ze wzmocnionym przodem,
  • kurtki ochronnej (odpowiednio do warunków atmosferycznych).

Podział na grupy jest dostępny w dzienniku zajęć i przesyłany na adres e-mail grupy.

Proszę pamiętać o kartach zaliczeń.