Osoba, która posiada dyplom w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej może uzyskać zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. oraz okolicznych firmach regionu związanych z górnictwem miedziowym.