Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr  posiada liczne zewnętrzne potwierdzenia poziomu świadczonych usług. Legitymujemy się znakiem jakości ISO 9001:2008, odznaką Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości, Złotą Odznaką Firma Fair Play, Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, odznaczeniem Firma Szkoleniowa Roku oraz statuetką Gazele Biznesu. Jako placówka kształcenia posiadamy akredytacje Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wpis do Rejestru Firm Szkoleniowych Dolnośląskiego Urzędu Pracy, atest Instytutu Spawalnictwa, upoważnienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz akredytację CIOP. Ponadto spełniamy warunki określone przez Okręgowy Urząd Górniczy, jako konieczne do prowadzenia szkoleń dla zakładów górniczych.

Lista certyfikatów posiadanych przez MCKK: