Zajęcia dydaktyczne prowadzimy we własnych, komfortowych salach szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialny
i inne pomoce dydaktyczne.

Kładziemy nacisk na praktyczny charakter szkolenia. Dlatego ciągle rozwijamy i unowocześniamy posiadaną bazę
szkolenia praktycznego:

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach Szkół dla Dorosłych odbywają się najczęściej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 84
oraz na Poligonie Szkoleniowym MCKK – ul. M. Skłodowskiej-Curie 172a.

ZAPRASZAMY !