Wyrobisko Szkoleniowe

Wyrobisko Szkoleniowe

Specjalnie dla potrzeb kształcenia praktycznego w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnego przygotowaliśmy nowoczesny model wyrobiska górniczego posiadający stanowiska do nauki czynności górniczych. Wyrobisko jest przygotowane w uzgodnieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu i przystosowane jest do przeprowadzania egzaminów zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzystanie z symulacji wyrobiska jest niezastąpione podczas nauki przygotowywania przodka, stawiania obudowy, budowy tam, przebudowy lutniociągu oraz rurociągu czy załadunku materiałów wybuchowych. Wyrobisko jest dokładnym odwzorowaniem wyrobisk, które znajdują się pod ziemią.

Zajęcia w wyrobisku szkoleniowym stanowią dobre wprowadzenie i przygotowanie uczniów do zajęć praktycznych realizowanych w warunkach dołowych pod ziemią.