Zespół Szkół

Zespół Szkół

KadraBazaTechnikumSzkoła branżowaEgzaminy zawodoweOrgan prowadzącyMisja szkołyStatut i regulami

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie powstał na bazie Technikum MCKK w Lubinie i Branżowej Szkoły I stopnia MCKK w Lubinie (dawnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) w roku 2013.  Od samego początku Szkoły są szkołami publicznymi dla młodzieży prowadzonymi przez Spółkę Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr. Oznacza to, że nauka w Szkole jest nieodpłatna, podobnie jak w innych szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd miejski czy starostwo powiatowe). Zespół Szkół, jak wszystkie szkoły publiczne, podlega nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty.

Proces edukacyjny w Szkole ukierunkowany jest na kształcenie praktyczne, zgodne z potrzebami pracodawców poszczególnych branż z uwzględnieniem podstaw programowych danego zawodu. W trakcie nauki obok kształcenia ogólnego uczniowie zdobywają wiedzę zawodową w trakcie teoretycznych przedmiotów oraz nabywają umiejętności zawodowe w trakcie licznych zajęć praktycznych. Dodatkowo w trakcie nauki uczniowie wyższych klas odbywają nieodpłatnie specjalistyczne szkolenia zawodowe, które zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu dają dodatkowe kwalifikacje, a zatem lepszy start na rynku pracy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku przy ulicy Osiedlowej 7b w Lubinie, położonym w cichym otoczeniu domków jednorodzinnych. W pobliżu szkoły, na ulicy Hutniczej, znajduje się przystanek, co ułatwia dojazd z miasta oraz okolicznych miejscowości. Zajęcia praktyczne uczniowie naszej Szkoły odbywają na Poligonie Szkoleniowym MCKK położonym w rejonie Szybu “Bolesław” ZG Lubin. Jest to specjalnie przygotowane miejsce do szkolenia praktycznego. Na terenie Poligonu uczniowie poznają zasady pracy w zawodzie. Część praktycznej nauki zawodu w klasach wyższych zaplanowana została do realizacji we współpracy z pracodawcami poszczególnych branż (zakłady górnicze, firmy transportowe, przedsiębiorstwa geodezyjne).

W Szkole panuje koleżeńska i rodzinna atmosfera, jednak jest to atmosfera nauki. Dbamy o poważne traktowanie obowiązków szkolnych przez wszystkich członków naszej społeczności – zarówno przez uczniów jak i pedagogów. Ze względu na wielkość (Szkoła nie będzie liczyć więcej niż 200 uczniów) wszyscy się znają, nikt nie pozostaje anonimowy. Nauczyciele są życzliwi, ale wymagający. Z przychylnością i zrozumieniem pomagają rozwiązywać problemy, z którymi zgłaszają się uczniowie. W Szkole niezwykle ważny jest wzajemny szacunek i poszanowanie zasad, jakimi kierujemy się na co dzień. Jesteśmy Szkołą bez dzwonków, gdyż uczymy naszych uczniów punktualności i organizacji czasu w trakcie przerw. Otaczający Szkołę ogród z ławkami pozwala w miłym otoczeniu spędzać przerwy, a na chętnych czekają stoły do tenisa i piłkarzyki.

Szkoła jest niewielka, położona w cichej, spokojnej okolicy wśród domków jednorodzinnych, co podkreśla atmosferę, która panuje na szkolnych korytarzach.